Wie zijn wij?

Stichting Sint Josephscholen is een organisatie van dertien samenwerkende scholen voor primair onderwijs in Nijmegen. Op deze katholieke en interconfessionele scholen werken ruim 350 mensen (directieleden, leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel) voor ruim 3.800 kinderen.

 

De organisatie wordt gekenmerkt door een brede diversiteit in het onderwijsaanbod. De hoofdlijn van het beleid is professionalisering, onderwijsontwikkeling en behoud van de autonomie van de scholen.

 

Zorgen voor goed basisonderwijs is de kernactiviteit van Stichting Sint Josephscholen. Wij geloven dat er naast de cognitieve basis een mensgerichte benadering nodig is, om onze leerlingen in de huidige en toekomstige samenleving en in het vervolgonderwijs goed te laten functioneren.