Passend onderwijs

In oktober 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel passend onderwijs aangenomen. Schoolbesturen voor regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs moeten binnen een samenwerkingsverband met elkaar samenwerken. Deze samenwerking is niet vrijblijvend. Het doel is om gezamenlijk een dekkend aanbod van onderwijszorg in de regio te bieden.

 

Voor meer informatie over Passend Onderwijs kun je de website raadplegen van ons samenwerkingsverband Stromenland.