Nieuwe naam voor Kindcentrum Het Octaaf

24 juni 2020
Toon: de nieuwe naam van Kindcentrum Het Octaaf

Kindcentrum Het Octaaf, dat deel uitmaakt van St. Josephscholen, verhuist na de zomervakantie naar een nieuw schoolgebouw aan de Symfoniestraat in Nijmegen. Op 23 juni onthulde de school vast haar nieuwe naam en logo: een mijlpaal in de ontwikkeling naar een geïntegreerd kindcentrum. 

Dit gebeurde op een spectaculaire wijze. De professionele street artist Marianne Schokkenbroek bracht samen met de leerlingen het nieuwe logo in 3D aan op het schoolplein van het huidige schoolgebouw aan de Fanfarestraat 51. Aan het eind van de dag werd het resultaat in aanwezigheid van de leerlingen en de leerkrachten feestelijk gepresenteerd.

De toon zetten

Met de nieuwe naam wordt kernachtig uitgedrukt dat het kindcentrum ‘de toon wil zetten met goede kinderopvang én onderwijs’. Uitgangspunt daarvoor is de nauwe samenwerking tussen KION kinderopvang, Het Octaaf basisonderwijs en Bindkracht 10 welzijnsorganisatie.

Bij alles wat bij TOON wordt gedaan staan drie kernwaarden centraal:

  • Verbinding: met elkaar, met de kinderen/leerlingen, de ouders en de directe omgeving.
  • Cognitieve ontwikkeling en taal: de focus op het aanleren van vaardigheden als onder meer taal en rekenen.
  • Aardig, vaardig en waardig groot worden: de aandacht voor het sociale aspect, de ontwikkeling van kinderen en leerlingen tot betrokken burgers. 

De nieuwe naam is tot stand gekomen in directe samenspraak met ouders, kinderen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

(foto: © Tycho Müller | Tycho's Eye Photography)