Coach voor leerkrachten

Stichting St. Josephscholen in Nijmegen is op zoek naar een coach voor leerkrachten die leerkrachten coacht van start- naar basisbekwaam en van basis- naar vakbekwaam.

1 vacatures voor Coach voor leerkrachten

Per 1 mei 2023 is Stichting Sint Josephscholen in Nijmegen is op zoek naar een coach die leerkrachten coacht van start- naar basisbekwaam en van basis- naar vakbekwaam.

Coaching

Vanuit goed werkgeverschap en vanuit de ambitie om kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs te bieden coacht Stichting Sint Josephscholen leerkrachten in hun ontwikkeling van startbekwaam naar vakbekwaam.
De coaching is gericht op stimulering van de professionele ontwikkeling van leerkrachten tot op het niveau van vakbekwaam. Leerkrachten worden enerzijds individueel gecoacht en daarnaast vindt er intervisie plaats met andere leerkrachten die gecoacht worden. De coaches begeleiden deze intervisie. Verder organiseren zij, samen met de directeuren van de vervangingspool, de professionaliseringsbijeenkomsten voor deze doelgroep leerkrachten.

Naast 0,4 fte coachen ga je 0,4 fte in onze pool werken. Afhankelijk van de vacature ruimte en je kwaliteiten en ervaring kun je mogelijk op een school (lesgevend/ambulant) aan de slag. Wij geloven er namelijk in dat werkzaam blijven in de praktijk je sterker maakt als coach. Dat lesgeven doe je in eerste instantie in onze eigen vervangingspool, je leert op die manier al onze Josephscholen kennen. Daarna overleggen we hoe je kunt instromen als leerkracht binnen een van onze scholen.

Wij bieden:

 • Een uitdagende taak als coach met ontwikkelmogelijkheden.
 • Begeleiding bij de opstart door de zittende coaches.
 • Opleidingsmogelijkheden indien je nog geen coachopleiding hebt afgerond.
 • Een baan van 0,8 fte, tijdelijk voor een jaar met uitzicht op vast bij goed functioneren.
 • Salarisschaal LC, cao PO.

Wij zoeken iemand die:

 • Een aantoonbaar goede leerkracht is.
 • Beschikt over een heldere visie op coaching van leerkrachten.
 • Een erkende coachopleiding (bij voorkeur ‘Beeldbegeleiding’) heeft afgerond óf bereid is een dergelijke opleiding te volgen en af te ronden.
 • Ervaring heeft met coaching van leerkrachten en in staat is intervisie te begeleiden.
 • Communicatief sterk is, goed kan samenwerken en in staat is om positief kritische feedback te geven.
 • Stevig staat als mens én als professional.
 • In staat is om te gaan met weerstand en om te confronteren.
 • Verschillen tussen leerkrachten in ontwikkelbehoefte en leerstijl gericht kan hanteren tijdens de coaching.
 • Flexibel inzetbaar is en, naast 2 dagen werkzaam in de praktijk van het onderwijs, 3 dagen per week beschikbaar is om de taak van coach uit te voeren.

Omvang:

Het gaat om een benoeming van in totaal 0,8 fte. We vragen een beschikbaarheid van 5 dagen omdat de coach uren flexibel gepland moeten kunnen worden, onder andere afhankelijk van de werkdagen van de leerkrachten die je coacht.

Ben jij onze nieuwe coach?

Als je voldoet aan deze profielschets, nodigen we je uit om te solliciteren. Je kunt reageren tot en met 31 januari a.s. via onderstaande sollicitatieknop.

De gesprekken vinden plaats op 10 februari en 16 februari. De selectiecommissie bestaat uit een coach, de directeur vervangingspool en hoofd P&O.
Informatie kan worden ingewonnen bij Fien Wijnen, hoofd P&O, fienwijnen@josephscholen.nl.

We kijken uit naar je sollicitatie!