Directeur

Elke ‘Josephschool’ heeft een directeur, die verantwoordelijk is voor het schoolbeleid en de dagelijkse leiding en deel uitmaakt van het bovenschoolse directeurenteam. Bekijk hieronder welke mogelijkheden wij nu voor je hebben.

1 vacatures voor Directeur

Ben jij een onderwijskundig sterke leider? Wil jij verder bouwen aan de reeds ingezette ontwikkelingen in de onderwijskwaliteit en -cultuur om samen tot het beste onderwijs te komen?

Wat bieden wij?

Als directeur van De Driemaster heb je de gelegenheid om samen met het team een stevige kwaliteitsslag te maken. Je stapt hiervoor in een rijdende trein. Op dit moment wordt al hard samengewerkt op basis van een concreet plan om tot een steviger kwaliteitscultuur te komen. Er wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem met een sterke focus op de kernvakken. Hiervoor zijn nieuwe lesmethodes geïmplementeerd en het team geeft les volgens het EDI-model, waar ondersteunend in combinatie met Formatief Handelen. Ook wordt de methodiek Leren Zichtbaar Maken in de groepen gebruikt. Het is van belang dat er een focus blijft op de kwaliteitscultuur, om van daaruit steeds een volgende gerichte stap te zetten. Als onderwijskundig leider leid en begeleid je met een integrale verantwoordelijkheid. Alle ingrediënten zijn aanwezig om met dit team grote hoogte te realiseren: de betrokkenheid en inzet is hoog en er is een diversiteit aan kennis en kwaliteiten. Je hebt de gelegenheid om deze kwaliteiten met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken en om scherpte aan te brengen op ieders bijdrage aan de gezamenlijke koers.

Als ‘directeur van Joseph’ maak je deel uit van een organisatie waarin je wordt uitgenodigd tot samenwerken, solidariteit en samen leren en ontwikkelen in het directeurenteam met bijvoorbeeld intervisie en visitaties. Vanuit jouw deelname in bovenschoolse werkgroepen draag je bij aan de stichtingbrede beleidsontwikkeling. De directeuren zijn hardwerkend, kritisch en betrokken.

Het gaat om een functie van 0,7–0,8 fte in schaal DB conform de cao primair onderwijs. Herwaardering op basis van de nieuwe cao vindt nog plaats.

Op volle kracht vooruit!

Het team werkt aan de hand van een helder plan doelgericht aan ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. De lat ligt hoog. Met andere woorden, de school wil ‘op volle kracht vooruit!’.

Stevige basis
Voor de komende periode gaat een belangrijk deel van de opdracht over het verstevigen van de doorgaande lijnen en het vasthouden aan pedagogische en didactische schoolbrede afspraken. Deze opdracht geeft richting en focus en vraagt om duidelijk voorbeeldgedrag, normeren, begrenzen, inspireren en stimuleren.

Duurzame verbindingen
In de afgelopen jaren zijn er een aantal wisselingen in de schoolleiding van De Driemaster geweest. Om duurzame stappen te zetten met het team zoeken we dan ook een directeur die continuïteit wil bieden en met het team de ingezette ontwikkelingen vasthoudt en verder bouwt.

Gezamenlijkheid
De diversiteit aan kennis en ervaring van het team resulteert in een variatie aan ideeën over het onderwijs van De Driemaster. Teamleden zien het belang van samenhang en hebben tegelijkertijd behoefte aan autonomie. Als nieuwe directeur erken je kennis en talent én behoud je scherp de kaders. Onder jouw leiding ontstaat een effectieve en voorspelbare bandbreedte van gezamenlijkheid met daarbinnen ruimte voor verschillen. Het leren om te reflecteren op het eigen handelen en doelgericht feedback geven zijn hierbij belangrijke aspecten.

Wat vragen we van jou?

Ben je enthousiast over de functie en wil je graag met het team op volle kracht vooruit? Dan vragen we van jou de volgende kenmerken:

  • Onderwijskundig en strategisch: op basis van onderwijskundige kennis en -ervaring weet jij met het team koers te houden en steeds de volgende stap te zetten. Je geeft richting, stelt kaders en bent besluitvaardig en resultaatgericht. Je hebt aantoonbare ervaring met het leiden van een team in verandering en weet de ingezette ontwikkelingen duurzaam vast te houden;
  • Verbindend: je brengt mensen samen en stimuleert het open en professionele gesprek. Je hebt oog voor talent, zet mensen in hun kracht en weet hen te verbinden om elkaar te versterken. Voor ouders en andere betrokkenen ben je zichtbaar en toegankelijk;
  • Communicatief: je communiceert helder, maakt duidelijke afspraken, bent transparant in besluitvorming en creëert daarmee draagvlak en vertrouwen.

Wie zijn wij?

De Driemaster is een kleinschalige en karakteristieke buurtschool in de Nijmeegse wijk Bottendaal: “een dorp in de stad”. De school verzorgt onderwijs aan 166 leerlingen en vormt een betekenisvolle gemeenschap. Ouders waarderen de school en ervaren: “mijn kind wordt gekend”.

Voor meer informatie over onze school kun je terecht op deze site.

Ben je enthousiast?

Als deze functie je aanspreekt, jij je herkent in dit profiel en beschikt over de benodigde competenties en vaardigheden, zien wij graag uiterlijk 23 april je sollicitatie tegemoet.

De voorselectiegesprekken vinden plaats op 29 april. Het eerste gesprek met de benoemingsadviescommissie vindt plaats op 18 mei en het tweede op 26 mei. Mogelijk is een assessment onderdeel van de procedure.

De werving & selectie wordt begeleid door B&T. Voor meer informatie over de vacature, contactgegevens van de adviseur én het sollicitatieformulier bezoek je de site van B&T.