Directeur

Elke ‘Josephschool’ heeft een directeur, die verantwoordelijk is voor het schoolbeleid en de dagelijkse leiding en deel uitmaakt van het bovenschoolse directeurenteam. Bekijk hieronder welke mogelijkheden wij nu voor je hebben.

1 vacatures voor Directeur

Katholieke basisschool Klein Heyendaal in Nijmegen-Oost zoekt per schooljaar 2022-2023 een

Directeur

(0,8-1,0 fte in D12)

 

Wat bieden wij jou?

Op Klein Heyendaal heten 36 collega’s je graag welkom! Op deze school met twee gebouwen vorm je met de twee bouwcoördinatoren het schoolmanagementteam (SMT). Het team heeft een hoog werkethos en er is veel kennis om het beste uit de ruim 400 kinderen te halen. Er gaan veel cognitief begaafde leerlingen naar de school, al worden de verschillen in de instroom geleidelijk groter. Met de sterke kwaliteitsgerichtheid in het klassikale leerstofjaarklassensysteem kan het team aansluiten op de onderwijsbehoeften van een diverse leerlingpopulatie. Daarbij is er veel aandacht voor de brede ontwikkeling. Er zijn vakleerkrachten handvaardigheid, dans, gymnastiek en muziek en er wordt gewerkt met Chromebooks. Plusklas ‘De Vlieger’ is er voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Veel ouders wonen in de wijk Galgenveld. Ook kinderen uit omringende wijken komen naar de school.

Dit zijn de ambities uit het lopende schoolplan 2020-2024:

  • Nog beter bij de onderwijsbehoeften van leerlingen aansluiten;
  • Meer eigenaarschap van leerlingen bevorderen en wat dit betekent voor leerkrachthandelen;
  • Flexibeler onderwijs bieden met samenwerkend leren, experimenteren, creativiteit en eigen keuzes;
  • Een professionele cultuur versterken met ruimte voor reflectie en meer eigenaarschap.

Als directeur binnen Stichting Sint Josephscholen ga je nauw samenwerken met de andere dertien directeuren, het bestuursbureau (met expertise op onder meer financiën, personeel, huisvesting en ict) en de bestuurder. Als je in deze functie start als eindverantwoordelijk schoolleider, kun je rekenen op gerichte ondersteuning, zodat je het on the job je leiderschap verder kan versterken. Je hoeft niet alles meteen te kunnen: er is ruimte voor ontwikkeling.

Wat mag je gaan doen?

Uit gesprekken met het team, de MR en het bestuur kwamen onderstaande vragen aan jou naar voren:

Aansluiten en verbinden

Het team wil de saamhorigheid verder verhogen. Dit komt door de tijd met Corona, maar ook door het werken in twee gebouwen. Het gaat goed op Klein Heyendaal. We zoeken een directeur die hier oog voor heeft en aansluit.

Bewegen met focus

Vanuit die aansluiting kun je stappen zetten. Er is behoefte en urgentie om met focus en samenhang het onderwijs en het personeelsbeleid meer toekomstgericht door te ontwikkelen. Dat vraagt om jouw strategisch inzicht, besluitvaardigheid en koersvastheid. Je stimuleert het team, weet energie te richten en reële keuzes te maken waarover je helder en open communiceert met de betrokkenen in en om de school. Je staat van nature stevig.

Met trots naar buiten

Het leerlingaantal loopt terug. Vanuit visie bouw je met het team aan het imago. Oude beelden van een school die slechts een niche bedient overschrijf je met wat Klein Heyendaal voor een hele grote groep kinderen in de omgeving kan betekenen. Het versterken van het gemeenschapsgevoel, waarbij ouders ook een duidelijke plek hebben, kan daaraan bijdragen.

Praktische informatie en procedure

Als deze functie je aanspreekt, jij je herkent in dit profiel en beschikt over de benodigde competenties en vaardigheden, zien wij graag uiterlijk 23 mei je sollicitatie tegemoet.

Je brief en cv verstuur je via vbent.org onder vermelding van vacaturenummer 20220111.

De voorselectiegesprekken vinden plaats op 30 mei. Het eerste gesprek met de benoemingsadviescommissie vindt plaats op 7 juni in de middag of avond en het tweede op 9 juni, ook in de middag of avond. Mogelijk is een assessment onderdeel van de procedure.

Meer informatie

Meer informatie over basisschool Klein Heyendaal kun je vinden op https://www.kleinheyendaal.nl.
Op josephscholen.nl vind je meer informatie over de stichting. Op vbent.org staat meer informatie over de vacature. Hans van Willegen, die de werving- en selectieprocedure namens St. Josephscholen begeleidt, is telefonisch bereikbaar via 088 20 51 600 en via hans.van.willegen@vbent.org.