Directeur

Elke ‘Josephschool’ heeft een directeur, die verantwoordelijk is voor het schoolbeleid en de dagelijkse leiding en deel uitmaakt van het bovenschoolse directeurenteam. Bekijk hieronder welke mogelijkheden wij nu voor je hebben.

1 vacatures voor Directeur

Wij zoeken een directeur voor basisschool TOON. 

Basisschool TOON wil toonaangevend onderwijs bieden. Het team heeft de ontwikkeling ingezet naar het werken in clusters met de inzet van het Expliciete Directe Instructie model (EDI). Zij kijken ernaar uit om deze concepten verdere invulling te geven. De toon is gezet! Aan jou de taak om met visie en daadkracht de volgende stappen te zetten. 

Wat biedt TOON?

Als directeur van TOON heb je de kans om samen met een hecht team aan een duidelijk doel te werken: het bieden van gestructureerd, duidelijk en voorspelbaar onderwijs. Daarvoor is gekozen voor een nieuw onderwijsconcept in een splinternieuw gebouw dat hierbij aansluit. Dat werpt zijn eerste vruchten af, want er heerst rust op school. Er is een duidelijke taakverdeling tussen de teamleden en ook op de leerpleinen kunnen de leerlingen gefocust aan het werk. Het is aan jou als nieuwe vaste directeur om het onderwijsconcept verder door te ontwikkelen in de praktijk. Het team heeft behoefte aan een onderwijskundig leider die een stabiele basis biedt en zich voor langere tijd verbindt. Iemand die ver vooruitdenkt en de volgende stappen schetst. Kenmerkend aan de leerlingenpopulatie is de diversiteit in achtergrond en ondersteuningsbehoefte. De wijk verdient het best mogelijke moderne onderwijs om kinderen maximale kansen te bieden. Dat is dan ook de heldere ambitie van TOON.

Basisschool TOON is onderdeel van Kindcentrum TOON – een voorziening waarin onderwijs, kinderopvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen onder één dak worden aangeboden. Een bijzondere plek om te werken met unieke samenwerkingsmogelijkheden, die jij met twee handen aanpakt. Ook zoek jij proactief naar nieuwe kansen om samen te werken.

Daarnaast biedt TOON een mooie uitdaging op het gebied van communicatie. Het team van TOON is trots op hun school en waar ze voor staan. Naar buiten toe kan dit uitdragen nog meer aandacht krijgen.  Het team kijkt ernaar uit om de school samen met jou zichtbaar te profileren vanuit het eigen, krachtige verhaal.

Als ‘directeur van Joseph’ maak je deel uit van een organisatie waarin je wordt uitgenodigd tot samenwerken, solidariteit en samen leren en ontwikkelen in het directeurenteam met bijvoorbeeld intervisie en coaching. Vanuit jouw deelname in bovenschoolse werkgroepen draag je bij aan de stichtingbrede beleidsontwikkeling. De directeuren zijn hardwerkend, kritisch en betrokken. 

Wat vragen wij?

Het gaat om een functie van 0,8 fte in schaal D12 conform de cao primair onderwijs. 

Je bent integraal verantwoordelijk voor een enthousiast en dynamisch team, met een ervaren SMT (School Management Team). Het team werkt opbrengstgericht, staat open voor veranderingen die het onderwijs ten goede komen en heeft sterke verbindingen met ouders. Er zijn zowel startende als meer ervaren leerkrachten. Je hebt dus de gelegenheid bij verschillende ontwikkelfases aan te sluiten, verschil te maken en uit te nodigen om de volgende stappen te zetten. Er wordt in negen groepen gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem gewerkt, waarbij alleen de groepen 1 en 2 heterogeen zijn. Iedereen kent elkaar. Dat maakt de school een veilige omgeving om te leren, successen te vieren en fouten te mogen maken.

Als ‘directeur van Joseph’ maak je deel uit van een organisatie waarin je wordt uitgenodigd tot samenwerken, solidariteit en samen leren en ontwikkelen in het directeurenteam. Vanuit jouw deelname aan bovenschoolse werkgroepen draag je bij aan de stichtingsbrede beleidsontwikkeling. De directeuren zijn hardwerkend, kritisch en betrokken.

Organisatie

TOON zet de toon voor goed onderwijs

Basisschool TOON bestaat uit een team van ongeveer 25 medewerkers die samen onderwijs bieden aan circa 240 leerlingen. TOON werkt met drie clusters: cluster 1-2-3, cluster 4-5-6 en cluster 7-8. Ieder cluster werkt op een leerplein. Door middel van het werken in clusters met leerpleinen kan onderwijs op maat geboden worden. Kinderen verschillen in de manier waarop ze leren. Het flexibel omgaan met ruimte helpt om beter tegemoet te komen aan deze verschillende behoeften. Elke groep heeft een vaste leerkracht of een vast duo leerkrachten. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de leerlingen uit hun groep op alle gebieden. 

Voor meer informatie over TOON kun je terecht op deze site.

Stichting Sint Josephscholen bestaat uit 14 basisscholen gevestigd in Nijmegen. Op de scholen en het bestuursbureau werken samen zo’n 370 medewerkers. In totaal wordt er onderwijs gegeven aan ongeveer 3.700 leerlingen. De stichting Sint Josephscholen is altijd in ontwikkeling. Het kan morgen altijd nóg beter dan vandaag.

Meer informatie

Ben je enthousiast? Dan horen we graag van je! De werving & selectie wordt begeleid door B&T. Stuur je brief en curriculum vitae uiterlijk 20 november via het inschrijfformulier op de site van B&T.  Voor vragen kun je terecht bij Pauline Zwaal-Arora via 088-205 16 00. 

Belangrijke data: 

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 24 november. 
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 30 november en de tweede op 8 december.