We mogen weer open

23 april 2020

Informatie over het opstarten van ons onderwijs vanaf 11 mei 2020

Het was een welkom bericht dat onze minister-president ’s avonds op 21 april bracht tijdens de persconferentie: het primair onderwijs mag na de meivakantie voorzichtig opstarten. Met al onze collega’s kijken wij ernaar uit onze leerlingen weer te mogen ontvangen. In de hectiek van alles wat daarvoor geregeld moest worden, verspreidden we hierover op 22 april al snel een brief onder onze ouders. Te snel, zo bleek. De inhoud was niet goed doordacht. Onze ouders ontvangen daarover een brief met excuses. In dit bericht zetten we uiteen wat we nu weten over het opstarten van ons onderwijs en de manier waarop wij daaraan werken.

Zorgvuldige voorbereiding

We zijn verheugd over het opstarten van het ‘normale’ onderwijs op onze scholen, maar vinden het tegelijk heel belangrijk om de heropening niet alleen snel, maar vooral ook zorgvuldig en uitvoerbaar voor te bereiden en uit te werken. Voor zowel onze leerlingen als onze medewerkers. Met die voorbereiding zijn onze mensen de afgelopen tijd hard aan het werk geweest. Een aantal zaken was lang onduidelijk, bijvoorbeeld met betrekking tot de afstemming tussen onderwijs en kinderopvang. Het landelijke opstartprotocol, dat gisteren 22 april in de middag werd gepubliceerd, verschafte meer helderheid. Die helderheid is nodig om de voorbereidingen op korte termijn af te ronden. Zo zijn er nu vergaderingen georganiseerd om medezeggenschap op school-/stichtingsniveau te organiseren om ook aan die voorwaarde op een juiste manier te voldoen.

Kortom… we werken nu hard om de herstart niet alleen zo goed mogelijk, maar ook zo snel mogelijk te organiseren, zodat de leerlingen weer naar school kunnen. Maar voordat wij definitief kunnen communiceren over het rooster of het programma op school, moeten we nog een paar stappen zetten.

Verschillen per school

Het verschilt per school wanneer de planning en roostering afgerond en afgestemd zijn. Gebouwen verschillen, schoolprogramma’s verschillen, de gezondheid van medewerkers op de verschillende scholen verschilt, de samenwerking met opvang verschilt en nog veel meer. Deze week wordt voor alle scholen meer bekend over de geplande start. De schooldirecteuren informeren daarover de ouders van hun eigen school. Tot een school weer open is, gaan noodopvang en onderwijs op afstand door op dezelfde wijze als nu.

Wij kijken ernaar uit om onze leerlingen weer te mogen ontvangen op onze scholen!