Ik ben student

Studeer je en zoek je een goede school om in de praktijk ervaring op te doen? Wij hebben veel mogelijkheden en bieden diverse onderwijsconcepten om in de praktijk te kunnen leren. De opleiding van toekomstige leraren en onderwijsassistenten vinden we immers belangrijk. Studenten bieden wij een gevarieerd en hoogwaardig praktijk- en begeleidingsprogramma in nauwe samenwerking met onder andere HAN pabo, Radboud Universiteit, ROC pedagogisch medewerker/onderwijsassistent en andere opleidingen in de regio.

Lid van het team

Kom je op een van onze scholen ervaring opdoen, dan word je vanaf de eerste dag opgenomen in het team. Je doet zo veel mogelijk mee aan studiedagen, teamvergaderingen en werkgroepen. Afhankelijk van de fase van je studie voer je onder begeleiding van jouw mentor oudergesprekken en je draagt bij aan ontwikkelingen binnen school door deel te nemen aan onderzoeksgroepen.

Begeleiding

Je kunt op alle Josephscholen stagelopen. Wij zijn een opleidingsbestuur voor studenten van de HAN en de Radboud Universiteit. Je mentor in de klas begeleidt je in de dagelijkse praktijk. Op drie van de scholen – De Hazesprong, Kindcentrum TOON en Klein Heyendaal – begeleidt de bovenschools schoolopleider van HAN pabo, die kennis heeft van het curriculum van de pabo en de praktijk van het werkveld, de mentoren en studenten. De schoolopleider zorgt ook voor een juiste match tussen student en mentor en tussen de onderzoeksvraag van de student en het ontwikkelthema van de school. Ten slotte heeft de schoolopleider nauw contact met de stagebegeleiders van HAN pabo die op de andere Josephscholen studenten begeleiden.

Na je studie

Veel studenten die op een Josephschool stagelopen, vinden aansluitend aan hun studie een baan bij ons. Soms is dat direct op een specifieke school, soms eerst in onze vervangingspool, waar onze vacatures eerst worden opengesteld voor ze extern worden gepubliceerd.
Sinds schooljaar 2019-2020 is er een doorgaande lijn in de begeleiding van afstudeerstudenten tot vakbekwame leerkrachten. De schoolopleider van HAN pabo en coaches van St. Josephscholen werken daarvoor nauw samen. Alle startende medewerkers krijgen zorgvuldige begeleiding, coaching en feedbackgesprekken van de coach en directeur. Daarnaast zijn er speciale scholingsdagen voor onze startende leerkrachten. Op deze manier zijn de begeleiding en coaching van studenten en leraren stevig ingebed binnen onze stichting.

Meer informatie over onze mogelijkheden voor en begeleiding van starters, vind je hier:

Informatie voor starters

Wil je meer weten?

Meer informatie over onze scholen vind je via de scholenwebsites.
Studeer je aan de HAN pabo en heb je vragen over de mogelijkheden op de Josephscholen, mail dan naar de bovenschools schoolopleider, Joyce van de Ven. Wil je als HAN pabo-student stage lopen bij ons, geef dat dan door aan het stagebureau van je opleiding. Daar kun je ook terecht voor meer informatie over de verdere procedure. Studeer je elders? Raadpleeg dan je eigen opleiding voor meer informatie over stagemogelijkheden en neem uiteindelijk zelf of met begeleiding van je opleiding, contact op met één van onze scholen.

Naar onze scholen