Leren met zin

Leren met zin. Dat is leren met plezier. En dat vinden wij op de Josephscholen heel belangrijk. Als kinderen plezier hebben in leren, leren ze meer en beter. En andersom, kinderen die groeien, genieten daar ook van.

Dat plezier komt niet vanzelf. Daarvoor is het nodig dat elk kind zich gezien en gehoord voelt. Dat elk kind vertrouwen krijgt én telkens weer uitgedaagd wordt tot een volgende stap. Dat elk kind weet wat hij aan ons heeft. Als juf, als meester, als mens. Daar zetten wij ons op de Josephscholen sámen elke dag voor in.

Leren met zin. Dat is ook leren met betekenis. Gewoon goed onderwijs: onze kerntaak. Wat we doen, doen we gewoon goed. Onze mensen zijn vakmensen die weten hoe zij kinderen in hun ontwikkeling verder brengen. Gewoon goed onderwijs staat bij ons op twee benen: het leren in de kernvakken en de brede vorming. Vakinhoud, leren leren, leren wie je wil en kan zijn en leren hoe je je verhoudt tot anderen. Wij leggen de basis. Na ons doet niemand dat meer. En wij zijn er trots op. Want gewoon is allesbehalve gewoontjes.

Leren met zin. Dat doen ongeveer 3.800 kinderen nu op onze 15 Josephscholen in Nijmegen. Elke school heeft een eigen karakter, maar alle scholen zetten in op leren met zin.