Voor ouders

Ouders zijn voor de Josephscholen een waardevolle partner. Wij delen hetzelfde belang: leerlingen die leren met zin. Met plezier dus. En zinvol. Het contact tussen leerkrachten, ouders en leerlingen maakt ons onderwijs beter. Wij nodigen u dan ook van harte uit op onze scholen. Om kennis te maken, vragen te stellen en mee te denken. Welkom!

14 scholen

Op deze website vindt u informatie over de stichting Sint Josephscholen, waarin onze 14 scholen verenigd zijn. Voor informatie over specifieke scholen bezoekt u de websites van de scholen. Een overzicht van de scholen en links naar hun websites vindt u hier.

Bekijk onze scholen

Vakantie­roosters

Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Nijmegen stemmen voor elk schooljaar de vakantieroosters op elkaar af. Dat resulteert in een vakantierooster dat voor alle schoolgaande kinderen in Nijmegen hetzelfde is. Wilt u weten wanneer uw kinderen vakantie hebben? Download dan hier de vakantieroosters.


Download de vakantiekalender 2022-2023

Uw kind aanmelden op een Josephschool

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor een van onze scholen? Dat kan via schoolwijzernijmegen.nl, het centrale aanmeldpunt voor basisonderwijs in Nijmegen. Naast het aanmeldformulier vindt u op deze site ook informatie over de spelregels voor aanmelden en de voorrangsregels bij het toewijzen van schoolplekken.

Naar Schoolwijzernijmegen.nl

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 zijn alle scholen verplicht elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Scholen en schoolbesturen werken met elkaar samen om dat goed te organiseren. Dat doen ze in regio’s in zogenaamde samenwerkingsverbanden. Stichting Sint Josephscholen is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Stromenland. Binnen dit samenwerkingsverband werken wij samen met 23 andere schoolbesturen en 167 scholen samen aan passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio. Wilt u meer weten over passend onderwijs en de rol van het samenwerkingsverband? Bezoek dan de website.

Naar stromenland.nl

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Eens is het zo ver. Uw kind verlaat het basisonderwijs en maakt de stap naar de middelbare school. Het aanbod in onze regio is groot en divers. Kiezen is niet altijd makkelijk. Op schoolkeuzehulp.nl vindt u veel informatie die kan helpen een goede keuze te maken. Op deze site kunt u ook terecht voor informatie over de aanmeldprocedure.

Naar schoolkeuzehulp.nl

Klachten

Het kan helaas voorkomen dat er klachten ontstaan. Klachten worden binnen alle scholen van de Stichting St. Josephscholen serieus genomen en het uitgangspunt is om er gezamenlijk uit te komen. Wat u kunt doen als u een klacht hebt, leest u hier.

Wat te doen met klachten