Over Joseph­scholen

Stichting Sint Josephscholen is gegrond in een rijke onderwijstraditie. Wij weten hoe je dat doet: kinderen verder brengen in hun ontwikkeling. Dat doen we vooral met gewoon goed onderwijs. Zonder frutsels en fratsen. Wij stellen onszelf continu de vraag wat de zin is van wat wij doen. En is iets niet zinvol? Dan durven wij te kiezen. Onze 14 basisscholen zijn alle gevestigd in Nijmegen. Op onze scholen en het bestuursbureau werken in totaal zo’n 370 medewerkers, die samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan ongeveer 3.800 leerlingen. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen wij sterk. Net als de verbinding met ouders en vele andere partners. Want we komen verder als we in verbinding staan.

Bestuursbureau

De dagelijkse aansturing en ondersteuning van de organisatie vindt plaats vanuit het bestuursbureau. Hier leest u wie hier werkzaam zijn.

Het bestuursbureau

Bestuursverslag

Met het bestuursverslag legt Sint Josephscholen verantwoording af over de activiteiten in het afgelopen kalenderjaar. Het meest actuele bestuursverslag downloadt u hier.

Strategische visie

In de Strategische visie 2020-2024 beschrijven wij onze koers voor de komende vier jaar. We vertrouwen in de kracht van ons onderwijs maar geloven tegelijk dat het morgen nog beter kan dan vandaag. Vandaar de titel ‘Verbinding als onze maat’. De strategische visie 2020-2024 downloadt u hier.

Strategische visie 2020-2024

Bestuur

Een belangrijk aspect van goed bestuur is de scheiding tussen enerzijds bestuur en anderzijds toezicht op bestuur. Het is een verplichtend element in de Code Goed Bestuur. Hoe wij dat geregeld hebben leest u hier.

Het bestuur

Medezeggenschap

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit een gelijk aantal leerkrachten en ouders. Daarnaast heeft de Stichting Sint Josephscholen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Via medezeggenschap kunnen ouders en personeel meedenken, meepraten en mee beslissen over in feite alles wat met school te maken heeft.

De medezeggenschap